Certificeringen

BRCGS_CERT_AGENTS_LOGO_RGB

BRC is het British Retail Consortium; ze werd in 1996 opgericht door retailers die de voedselveiligheidsnormen in de hele toeleveringsketen wilden harmoniseren.

BRC publiceert een familie van normen die BRC Global Standards worden genoemd en BRC-certificeringen, in overeenstemming met deze normen. De BRC Global Standards worden gebruikt door meer dan 25.000 gecertificeerde leveranciers in meer dan 130 landen wereldwijd.

HemBV beschikt over de AA-certificering Global Standard for Agents and Brokers.

 

1. FSC_C016391_FullBrandmark_TM_CMYK

Vraag naar onze FSC® gecertificeerde producten.

De Forest Stewardship Council® is een vereniging die in 1993 werd opgericht. Dit gebeurde in navolging van de door de Verenigde Naties georganiseerde conferentie voor duurzame ontwikkeling in 1992 in Rio de Janeiro en als reactie op de al langer levende zorgen over wereldwijde ontbossing. In dezelfde tijd werden ook de eerste ervaringen opgedaan met certificering van verantwoord bosbeheer, bijvoorbeeld door de Rainforest Alliance.

FSC wordt gezien als een koploper op het gebied van duurzame ontwikkeling in het algemeen en verantwoord bosbeheer in het bijzonder.

Dankzij FSC's unieke driekamerstructuur definiëren de leden van FSC op afgewogen wijze wat sociaal, ecologisch en economisch verantwoord bosbeheer is. Het hoogste besluitvormende orgaan van FSC is de General Assembly, de Algemene Leden Vergadering, die iedere drie jaar bij elkaar komt.

Door producten met dit label te kopen, draagt u bij aan de bescherming van de bossen in de wereld.

FSC is wereldwijd in 53 landen vertegenwoordigd. Bezoek hier de website van FSC International.

CE Certificering is een proces welke het recht heeft om een product van een CE markering te voorzien. Idealiter start de certificering in de ontwerpfase van het product. Zo zijn er bepaalde eisen inzake de productveiligheid, gezondheid van de gebruiker en het milieu, waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens het ontwerp van het product. Het is echter mogelijk om een CE Certificaat te verstrekken voor kant en klare producten.

Producten met een CE Certificaat moeten voldoen aan de Europese veiligheidseisen, alleen dan kunnen de producten vrij verhandeld worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Voedsel komt in contact met veel materialen en voorwerpen tijdens de productie, verwerking, opslag, bereiding en serveren, voordat het uiteindelijk wordt geconsumeerd. Dergelijke materialen en voorwerpen worden Food Contact Materials (FCM's) genoemd. Voedselcontactmaterialen zijn ofwel bedoeld om in contact te worden gebracht met voedsel, zijn reeds in contact met voedsel, of kunnen redelijkerwijs in contact worden gebracht met voedsel of hun bestanddelen overbrengen naar het voedsel bij normaal of voorzienbaar gebruik. Dit omvat direct of indirect contact.

Voorbeelden zijn:

-Containers voor het vervoeren van voedsel

-Machines om voedsel te verwerken

-Verpakkingsmaterialen

-Keukengerei en tafelgerei

FCM's moeten voldoende inert zijn, zodat hun bestanddelen geen nadelige invloed hebben op de gezondheid van de consument en evenmin op de kwaliteit van het voedsel. Om de veiligheid van FCM's te waarborgen en het vrije verkeer van goederen te vergemakkelijken, voorziet de EU-wetgeving in bindende regels waaraan bedrijfsexploitanten moeten voldoen.

WECYCLE

 

Wecycle voert de regie over de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, kortweg e-waste. Via ons landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 punten kunnen consumenten en professionals e-waste gratis inleveren.

Samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners dragen we dagelijks bij aan de circulaire economie. Dit doen we voor 1.800 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige lampen in opdracht van zes producentenorganisaties: Stichting FIAR CE, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed.

In 2018 hebben we 105,5 miljoen kilo e-waste ingezameld en gerecycled met een nuttige toepassing van 95 procent. Hiermee is een CO2-uitstoot vermeden van 294 miljoen kilo.

Klik hier voor een overzicht van de feiten & cijfers.