Disclaimer

Dit is de website van HEM B.V. Nederland, gevestigd te Badhoevedorp. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

HEM B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door HEM B.V. is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van HEM B.V., wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van HEM B.V. die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en HEM B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

***

This is the website of HEM B.V. The Netherlands, established in Badhoevedorp. The greatest possible care has been taken in designing and compiling this site.

If you encounter any problems on our site, please let us know by sending an e-mail. We will do our utmost to resolve the problem as soon as possible.

HEM B.V. accepts no liability whatsoever for damage caused by the use of, or by information provided on the website or by incompleteness in any way. For the content and scope of the right of use that you have been granted by HEM B.V. has been provided and for the full provisions regarding the extent of the liabilty of HEM B.V., reference is made to the General Terms and Conditions of HEM B.V. that apply to this site.

This website contains links to websites of third parties and HEM B.V. is not liable for damage caused by the use of websites of third parties.